Mit CV

- 1980                Jeg gik i skole til midt i 10. klasse, hvor jeg pga. skoletræthed forlod etablissementet.

 1981 - 1981                      Arbejdede jeg som ungarbejder på en systue (F. Engel, Rødding).

 1981 - 1983                    I disse år tjente jeg bønder, passede køer, kørte traktor etc.                                

1983 - 1984                        Ansat hos en automekaniker som arbejdsmand m/k (Bilhjørnet Brændstrup).

 1984 - 1985                        Ansat på en skotøjsfabrik i Rødekro ( Ambré).

 1985 - 1992                        Ansat hos NKT i Brøndby, først som timelønnet, men fra april 87 som arbejdsleder på skiftehold. 

1992 - 1993                        Ansat som værkfører på en papkassefabrik i Brøndby (Colon Øst).

 1993 - 2000                        Tilbage på NKT som timelønnet. Arbejdet bestod i at fremstille, tørre og imprægnere stærkstrømskabler.     Jeg arbejdede dels ved maskiner, dels med vakuum og olietryk.

 2000 - 2000                        Skrevet bogen ”Asatro – De gamle guder i moderne tid”, udkommet på Aschehoug nov. 2001.

 2000 - 2002                        Gået hjemme hos ungerne.

 2002 - 2003                        Ansat 4.-3.-2002 på Euro-Air i Rødding, som kontrollør og pakkedame.

 2003 - 2003                        Pr. 10.-3.-2003 arbejdsløs, i oktober og november ansat i Gram skovdistrikt som pyntegrøntklipper.

2004 - 2007                          Arbejdsløs i perioder, men tilknyttet Gram skovdistrikt som løsarbejder, med arbejdsopgaver som       plantning, gødskning og sprøjtning.
Også ansat hos "Dina Trading" i Skrave, hvor jeg bl.a. hælder rapsolie på dunke. 

2007 til nu                            Ansat på Ribe Vikingecenter, først som sæsonarbejder, siden som fuldtidsansat Produktionsskolelærer-

 

 

Af teoretisk uddannelse vil jeg nævne at jeg er ”teknonom, ledelsesteknisk linie”, jeg har ”Grundkursus for arbejdsledere”, ”Ledelse og samarbejde”, ”Amal”  og ”§9”. Jeg har bestået ”Grundkursus for brandmænd” og ”Røgdykkerkursus” (jeg var aktiv i vores lokale brandværn på NKT).

Jeg har kran og truckcertifikat. Jeg har været på skruestikskursus. Jeg har gennemført grundkursus i ”Forhistorisk arkæologi” på Folkeuniversitetet i København og emnekurset ”Oldtidens klædedragt” samme sted.

Jeg har ”Fødevarecertifikat” indenfor hygiejne, og i 2004 har jeg taget følgende kurser:

”Pleje af grønne områder – vinterbeskæring”, ”Motorsavskursus” og ”Sprøjtecertifikat”.

 Rent privat er jeg født i 1964, gift og har to børn. Vi bor på en gård lidt udenfor Brændstrup, hvor vi har høns, frysebokskøer og geder. Vi er meget optaget af vikingetiden, og bruger flere af vores sommerweekender på, at rejse rundt til museer i Norden, og formidle vikingetidens håndværk og levemåde.

 

[Tilbage til Mig sæl]