Liden Kirsten stalddreng

Der boede en bonde på Østervalla hed’
…Og den lille…
Døtre det havde han og smukke det var de.
…I stalden har hun tjent udi løndom.

 Han havde døtre fire, han havde døtre fem
Liden Kirsten hun var den smukkeste af dem.

Liden Kirsten hun rider til skrædderby
Der lader hun skære de ridderklæder ny.

Liden Kirsten hun rider til skomagerby
der lader hun gøre de ridderstøvler ny.

Liden Kirsten hun lader bortskære sit hår
Så red hun til  hr. Peder udi kongens gård.

Hr. Peder han ind for sin fader Kongen trend
Kan jeg ikke tage mig en ny stalddreng.

En stalddreng det kunne du dig da gerne fæst
Men der er ej plads i stalden til hans hest.

Hans hest den kan stå i boksen hos min
og udi mit kammer kan han få sengen sin.

Om dagen der rider hun foler i grøn eng
om natten der sover hun i hr. Peders seng.

Om dagen der rider hun folerne til vand
kun kongesønnen ved at hun ikke er en mand.

Men der det nu led mod vor fruedag i høst
begyndte liden Kirsten at tykne for sit bryst.

Kongen han går med hr. Peder i grøn eng
Jeg syntes ej jeg ser din nyeste stalddreng.

Min stalddreng er blevet så underlig tyk
han kan ikke kravle op på hestens ryg.

Min stalddreng er blev om maven så fed
han kan ikke ride når solen skinner hed.

Hr. Peder han ind for den Dannerdronning trend
Må én af jeres fruer gå til min stalddreng.

Dronningen akslede kappen sin så blå
Hun agtede sig selv til stalden at gå.

Dronningen ind gennem stalddøren trend
liden Kirsten krøb sammen mellem hestens ben.

Dronningen breder ud kappen sin så blå
på den føder Kirsten to prinsesønner små.

Dronningen svøber de drenge to i lin
Så bar hun de små for Dannerkongen ind.

Kongen han så på de drenge små og lo
Hvem af mine svende har født mig disse to.

Hr. Peder han faldt for den Dannerkong på knæ
hr. Fader, hr. Konge I nåde til mig se.

Hr. Peder min søn jeg vil skåne dit liv
Men kun hvis du tager Kirstin til din viv.

Og der blev fryd og der blev gammen
hr. Peder og Kirstin de blev givet sammen.

Frøkner og prinsesser de græder ud i harm
Liden Kirstin hun sover i kongesønnens arm

Frøkner og prinsesser de græder ud i flod
…Og den lille…
Fordi at han sig en bondedatter tog.
…I stalden har hun tjent ud i løndom.

Gendigtet af G. Victoria Gotved.

[Tilbage til nordiske sange]

[Top]